Català  |  Castellano  |  English
977 44 02 71

Coneix-nos

Història

FABREGUES és un Despatx que es remunta a l'any 1970. Al llarg d'aquesta trajectòria la firma ha adquirit reconeixement gràcies a oferir un assessorament multidisciplinar als seus clients.

Format per un conjunt de professionals, FABREGUES ofereix assessorament empresarial tant en aquelles àrees de pràctica més clàssiques de la professió com en determinats sectors que per les seves característiques gaudeixen d'un context legal específic.

La principal motivació del Despatx sempre ha estat el del màxim compromís amb els seus clients. Gràcies a la mida continguda de la seva estructura, les empreses que li confien els seus assumptes compten amb la màxima implicació.

Tot això ha contribuït sens dubte a la consolidació del Despatx en tots aquests anys, amb un nucli de clients recurrents amb què es treballa des de fa més de quaranta anys.

Filosofia

Informació i rapidesa de resposta

Som conscients de la importància de mantenir informats als nostres clients al llarg dels diferents processos i assumim la nostra feina amb el compromís de realitzar-la amb plena dedicació i amb la màxima diligència. La comunicació contínua amb el client és fonamental per a nosaltres, tant respecte de l'estratègia com de la gestió en els assumptes que ens confia.

Solucions

El nostre propòsit és aportar solucions a les necessitats que ens plantegen els nostres clients en la seva activitat empresarial. Per la qual cosa prestem assessorament jurídic convençuts que assolir els objectius dels nostres clients és la millor manera de mesurar la nostra eficiència.

Confiança i tracte personalitzat

Mantenim amb els nostres clients una relació de màxima confiança i coneixement mutu, el que ens permet assessorar d'una manera molt més eficient, personalitzada i adaptada a les seves necessitats.

Deontologia

FABREGUES, com a Despatx, té unes senyes d 'identitat clara i sòlidament establertes, que es projecten tant en l' àmbit intern del despatx i entre els seus membres, com en la relació amb els clients

Aquests valors estan vinculats entre si, uns als altres, de manera inseparable i tots els professionals del Despatx tenen el deure de preservar-los i la responsabilitat de transmetre'ls.

Els valors que ens inspiren es concreten en els següents:

Compromís de servei al client. L'activitat del Despatx està orientada a prestar als clients uns serveis professionals del més alt nivell de qualitat, el que implica no només una exigència de rigor tècnic en l'actuació, sinó, també i de manera ineludible:

  • Una dedicació constant al client.
  • Conèixer i entendre, de la forma més completa i plena possibles, els objectius i necessitats del client, facilitant, en cada moment, les solucions més adequades.
  • Un compromís amb els interessos del client i amb la defensa dels mateixos.

 

Compromís amb la qualitat. D'acord amb l'anterior compromís, la prestació de serveis professionals de FABREGUES ha d' estar presidida pels més elevats nivells de qualitat, a fi que el client obtingui, en tot moment, la solució més adequada i eficaç en l' assumpte encomanat.

Compromís amb el Despatx i els seus professionals. Aquest valor implica i exigeix:

  • La capacitat de realitzar i coordinar el treball en equip de manera harmoniosa i proporcionada.
  • La necessitat d'oferir al client un servei integral i, alhora, molt especialitzat, recorrent per a això als professionals que tinguin la deguda preparació i experiència en el tipus d'assumpte que s’encomani.
  • L'actuació lleial, objectiva i ponderada en l'anàlisi i la resolució de les possibles situacions de conflicte d'interès que puguin plantejar-se, així com en l'acceptació o denegació, si s'escau, de nous assumptes, tot això des de la perspectiva conjunta de Despatx , amb observança estricta de les normes deontològiques i d’ interès del client.

 

Compromís d’actuació ética. Compromís d'actuació ètica. L'activitat professional de FABREGUES està compresa en l'àmbit del Dret i, igual que és exigible una conducta íntegra en el món dels negocis, el Despatx està fermament compromès amb la actuació ètica en la prestació dels seus serveis d'assessorament legal.

Fabregues Assessors SL | C/ Generalitat 127 1r-2a | 43500 Tortosa | Tel. 977440271 | © Copyright 2013 | Avís Legal